Marta Matylda Kania

Base

Country

Poland

Institutional affiliation

Title

Independent researcher

Research interests relevant to game philosophy

In order to embrace relationships between in-game subject and a gameworld from aesthetical perspective, I employ categories taken from existential philosophy and phenomenology.
In several conference presentations I have attempted to reinterpret Sartrean notions of an adventure, bad faith and spirit of seriousness. I consider them in context of a gameplay situation one participates when playing single player computer games.

Publications and presentations relevant to game philosophy

IN ENGLISH
“Perspectives of the Avatar: Sketching the Existential Aesthetics of Digital Games”, University of Lower Silesia Press, Wrocław 2017, https://www.academia.edu/34953743/Marta_M_Kania_-_Perspectives_of_the_Avatar.pdf.

“This Dark Area Between the Doors. On ‘Gameplay Situation’ and ‘Aesthetic Situation’ in ‘The Beginner’s Guide'” Presentation on the 4th Conference in Games and Literary Theory, Kraków 2016.

“Spirit of Seriousness and Bad Faith. On the Meaning of In-game Life” . Presentation on the 9th Philosophy of Computer Games Conference, Berlin – Potsdam 2015.

“Gamers in Non-absurd Worlds: in Search of Suspension of Freedom”. Presentation on the International Conference CULTMEDIA 2015, Wrocław 2015.

“Between ‘Live’ and ‘Tell’: The Suspension of Freedom”. Presentation on the 8th Philosophy of Computer Games Conference, Istambul 2014.

“Designing an Uncomfortable Perspective: On Avatars in Independent Video Games and Philosophy”. Presentation on the 19th Jubilee International Congress of Aesthetics, Kraków 2013; and on 18th International Conference of the Society for Philosophy and Technology, Lisbon 2013.

IN POLISH
“Mówi we mnie Się”. Teksty Drugie. Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja, Wszystko gra? 3/2017: 321–31.

“Niekomfortowa perspektywa. O trudnych związkach graczki i gry”. In “Update. Teorie i praktyki kultury gier komputerowych”, ed. Ł. Androsiuk. Academicon, Lublin 2017.

“Skąd patrzy badaczka rozgrywki? Perspektywy egzystencjalnej estetyki gier komputerowych”. Homo Ludens. Czasopismo Ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier, no. 1(10)/2017.

“Gobelin Arachne. O cyfrowym rzemiośle twórców gier komputerowych”. Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych We Wrocławiu, no. 22/2016:82–99.

“Nieuchronność i przypadek. Studia starości w czterech grach”.
Kultura współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka, no. 2/2016: 191-205.

“Ludologia z wyobraźnią, czyli Coleridge w bezkresnym lesie”. In “Twórca – dzieło – badacz. Między dyscyplinami humanistyki”, ed. E. Januszek, M. Jarząbek, M. Kobielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 59-70;

“Dusza awatara. Estetyka wirtualnej podmiotowości”. Presentation on the International Conference „Ponowoczesność w środkach audiowizualnych. Prawda – Fikcja – Kłamstwo”, Lublin 2012;

Keywords

aesthetics, existentialism, phenomenology, ludoexistentialism

Name

Marta Matylda Kania

Background

aesthetics, philosophy, literary theory